The most beautiful city in Ukraine – Lviv


Lviv is the most beautiful city in Ukraine. European spirit, youthful look and multilayered history intertwine here. He is also a very important cultural center in the country. There are direct flights to Lviv from many European cities, including low-cost options.

What you can do in Lviv ( it is called also Lvov)? Well, you will need plenty of time. You can start your day with a cup of coffee in one of the cafes in the center. And do not be surprised when while you wait for your espresso most of the men on the queue in front of you drink one cup of vodka on the go for morning “rebound”. Apparently, it does work if you do not have coffee . :) 

After refreshing with caffeine, I recommend you to take a walk around the central part where depending on the season you may encounter various entertainment and holiday bazaars. The most authentic is the Christmas Bazaar where you surely will want to try mulled wine and varenykys.

Make sure to visit the Lviv History Museum. It is interesting not only with its classical furniture and imperial splendor of the rooms, but also with its collections of paintings, coins and watches. Sit back in the inner yard to feel how the time stops around you.

The whole central part of the city is listed in the list of World Heritage of UNESCO. Everywhere you turn your eyes always fall on interesting and exciting views. Not only because of the architecture, but because of the people living in the city. It is interesting to observe young students sitting on the pavement and painting architectural details of the buildings and foreign tourists enjoying a warm drink in the cafe watching with eyes wide open everything that is happening around them and adult locals busy everyone with his own business in mind with their typical fur hats over their bright eyes.

The most iconic building is the Lviv Opera House. Its beauty and grandeur is strengthened by the fountain in front of it. Well, I would say that McDonald’s restaurant next door spoil the atmosphere a little but perhaps young readers will not agree with me. :) 

The other nice thing especially on cold winter days is the aromatic Ukrainian borscht. Certainly his appearance will “shock” you when you see it for first time. It is red like blood with sour cream and green dill floating on your plate. Give it a chance! Beetroot gives to this traditional Ukrainian dish strange color, but the taste is intense and fragrant. To conform to every taste it can be prepared with any kind of meat.

Най-красивият град в Украйна – Лвив

Лвив е най-красивият град в Украйна.  Европейски дух, младежко излъчване и многослойна история се преплитат тук. Той също така е много важно културно средище в страната. До него има директни самолетни полети от много европейски градове, включително и ниско тарифни варианти. 

Какво можете да правите в Лвив (или Лвов, както още го наричат)? Е, ще ви трябва повечко време. Можете да започнете деня си с чаша кафе в някое от кафенетата в централната част. И не се учудвайте твърде много – докато вие чакате за еспресото си, на опашката пред вас повечето мъже ще обърнат накрак по една чашка водка за сутрешен „отскок”. Явно и тя върши работа, ако не ви се намира кафе. :) 

След кофеиновото освежаване, препоръчвам ви да се разходите из централната част, където в зависимост от сезона може да попаднете на различни забавления и празнични базари. Най-автентичен е Коледния базар, където със сигурност ще ви се прииска да опитате от греяното вино и варениките.

Непременно посетете и Лвивския исторически музей. Интересен е  не само с класическите си мебели и имперски разкош на залите, но и с колекциите си от картини, монети и часовници. Поседнете и в затворения двор, за да усетите как спира времето около вас.  

Цялата централна част на града е вписана в списъка със Световно културно наследство на ЮНЕСКО. Накъдето и да се обърнете, винаги погледът ви попада на интересни и вълнуващи гледки. Не само заради архитектурата, а и заради хората, населяващи града. Интересно е да се наблюдават младите студенти, седнали на тротоара и рисуващи архитектурните детайли на сградите наоколо, чуждите туристи, наслаждаващи се на топлите си напитки в кафенето и гледащи с широко отворени очи всичко, което се случва около тях и възрастните местни хора, забързани всеки по своите си дела с типичните кожени шапки над светлите им очи.

Най-емблематичната сграда в града е Лвивската опера. Красотата и величието и е подсилено от фонтана пред нея. Е, бих казала, че ресторанта Макдоналдс в съседство разваля малко атмосферата, но може би младите читатели няма да се съгласят със мен. :)

Другото хубаво нещо, особено в студените зимни дни, е ароматния украински борш. Със сигурност видът му ще ви „потресе”, когато го зърнете за първи път. Червен като кръвта, с лъжица сметана и зелен копър плаващ в чинията ви. Дайте му шанс! Червеното цвекло придава на това традиционно украинско ястие странния цвят, но вкусът му е наситен и ароматен. Може да бъде приготвен с всякакъв вид месо, според личните предпочитания. 

About these ads
Categories: in Europe, TRIPSTags: , , , , , , , , , , , ,

3 comments

  1. This city is waiting for your visit as well me….

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,666 other followers

%d bloggers like this: